Truyện đề cử

Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng

Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng

Hoàn Thành
Hắc Ám Xâm Tập

Hắc Ám Xâm Tập

Hoàn Thành
Hạ Tân Lang

Hạ Tân Lang

Hoàn Thành
Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Ảo Giác - Hoạn Đồng Học

Hoàn Thành
Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

Hoàn Thành
Bản Kí Sự Trúc Mã

Bản Kí Sự Trúc Mã

Hoàn Thành
Bạn Xấu Thân Ái

Bạn Xấu Thân Ái

Hoàn Thành
Bản Tình Ca Nhỏ

Bản Tình Ca Nhỏ

Hoàn Thành
Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Trái Đụng Hồ Ly, Phải Đụng Sói

Chương 139
Bản Sắc Lưu Manh

Bản Sắc Lưu Manh

Hoàn Thành
Bán Lộ Phu Phu

Bán Lộ Phu Phu

Hoàn Thành
Kẻ Đánh Cắp Nỗi Buồn

Kẻ Đánh Cắp Nỗi Buồn

Chương 12

Truyện mới cập nhật