Truyện đề cử

Review đời lính

Review đời lính

Chương 27
Phù Thiên Ký

Phù Thiên Ký

Chương 366
Hàn môn trạng nguyên

Hàn môn trạng nguyên

Chương 20
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 95
Toàn Năng Khí Thiếu

Toàn Năng Khí Thiếu

Chương 203
Cảm Nhiễm Thể

Cảm Nhiễm Thể

Chương 125
Đại Đạo Độc Hành

Đại Đạo Độc Hành

Hoàn Thành
Cơn Lốc Chiến Giáp

Cơn Lốc Chiến Giáp

Chương 9
Thỏ Con Đừng Hòng Trốn

Thỏ Con Đừng Hòng Trốn

Chương 8
Thủ Tịch Ngự Y

Thủ Tịch Ngự Y

Chương 176
Đường Tăng Xông Tây Du

Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 7
Hoàng Hà Quỷ Quan

Hoàng Hà Quỷ Quan

Q01 - Chương 17

Truyện mới cập nhật