Giới thiệu

Thể loại: Hiện đại, trùng sinh
Converter: Bến
Editor: Tiểu Lăng Vân
Nguồn: 233yq
Số chương: 79

Ai cũng chỉ có một lần sống và chưa ai từng nghi ngờ điều này.

Nhưng đối với Đường Tâm Duyệt, cái chết chính là trở lại thôn nhỏ trên núi bần cùng lạc hậu của những năm 90, làm lại từ đầu.

Học đại học, trúng xổ số, làm giám đốc, đi du lịch vòng quanh thế giới...

Cô nếm trải mùi đời, nhưng từ đầu đến cuối lại bị vây trong kẽ hở thời gian, cuối cùng phát hiện ra rằng mọi chuyện cô trải qua đều có liên quan đến người ấy.
Sau khi nhận ra, Đường Tâm Duyệt lệ rơi đầy mặt, "Vậy mới nói, thiếu cái gì cũng được nhưng đừng thiếu nợ nhân tình!"

Người nào đó: "Nợ nhân tình / nợ, nợ người / nợ tình. Đều nợ sao, dùng đời đời kiếp kiếp đến trả lại đi."