Giới thiệu

Thể loại: trọng sinh trả thù cổ đại 
Editor: akiraphongdiepy

Nhiễm Phi Nhiễm đời trước yêu lầm Yến Lạc Tịch Đàm, để rồi sai càng thêm sai.

Đời nay may mắn được trọng sinh, nàng cố chạy xa hắn càng xa càng tốt!

Yến Lạc Tịch Đàm đời trước bị nàng hại, nhìn thấy nàng là muốn giết.

Nhưng cuối cùng hắn lại nhận ra, hóa ra, hắn mới là kẻ sai.