Chương 1: Chương mở đầu

Việt Nam đại lục, Pa ri đại lục, Trung cuốc đại lục,..... chủng tộc vô số, tông môn san sát.

Trần Anh Hùng tồn tại đầu tiên Việt Nam đại lục. Sau bao năm ngủ say thức dậy mọi thứ thay đổi, Việt Nam đại lục đứng trước nguy cơ bị hủy diệt. Từ đây hắn bước lên con đường tìm ra bản tâm chính mình, cứu vớt Việt Nam đại lục bước lên đỉnh cao võ đạo,..

Truyện có sắc, có hậu cung: Ái Vân, Như Ý, Mộng Hương, Ngọc Sương, Tiểu Vi, Điêu Tú Nhi ( Điêu Thuyền), Thái Văn Cơ, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Quách Huyên,...vvv

Ps: Trần Anh Hùng là ta lấy dòng họ Trần từng chống quân Mông Nguyên, còn tên main là tên các vua Hùng. Các Vua Hùng có công dựng nước mà... main gần giống vậy.