Giới thiệu

Tác giả: Bắc Xuyên Tú Hoành

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, phụ tử, HE.