Giới thiệu

Nguồn: Sàn Truyện

Lâm Ngọc Tình Nhi là một cô bé không biết thân thế của mình là ai và cô sống cùng người ông nhận nuôi cô.

Hàn Tử Phong là một vị thiếu gia có tính tình lạnh lùng vì gia đình luôn chỉ quan tâm đến công việc mà không hề để ý đến cảm giác của cậu.