Giới thiệu

Thể loại : TST, Xuyên không, gia đấu, cung đấu, 1vs1, HE

Tỉnh dậy đã thấy tiếng gào khóc xung quanh: " Tiểu thư, người rốt cục đã tỉnh, cả đêm sốt cao làm nô tỳ lo lắng muốn chết, thuốc đại phu nhân sai người mang đến nô tỳ liền đút cho tiểu thư, cuối cùng tiểu thư cũng đã tỉnh, lát nữa nô tỳ nhất định phải đến cảm tạ đại phu nhân", khi định hình lại thì nàng không ngờ bản thân đã xuyên không rồi.
  
Nàng muốn hét lớn: Con mẹ nó!!!

Đoạn ngắn 1:
 

"Đông Phương Hạ Vũ ta bất tài vô dụng,ngu ngốc xấu xí, nhưng ngươi là đại tiểu thư phủ thừa tướng, ngay cả một kẻ như ta cũng không bằng, chẳng phải là càng thảm bại hơn sao? Thật đáng thương cho phụ mẫu thân sinh ra ngươi,xem ra Trần thừa tướng sống cũng ko dễ dàng đâu".

Đoạn ngắn 2:

"Ta hỏi ngươi, nếu ngươi chạy đua với cầm thú thì như thế nào?"

"Ngu xuẩn, bổn công chúa tất nhiên là sẽ thắng!"

"Như vậy a?, hóa ra ngươi còn hơn cả cầm thú"!

Đoạn ngắn 3:

"Lão đại phu nhân ơi,..." Còn chưa nói hết câu, một ánh mắt liếc đến,làm hắn rét lạnh cả người,vội sửa miệng "Tổ tông của ta ơi, ngài đừng làm khó bọn thuộc hạ mà. Hiện giờ gia còn chưa có trở về, nếu như gia về mà biết chuyện Thái tử cùng Vương gia Bắc Minh quốc,lại còn thêm tên tiểu tử cái gì Hàn cái gì Phong đưa lễ vật đến cho người, còn ko phải muốn lột da chúng ta ra làm bóng đá sao."

"Ngươi yên tâm trước khi gia ngươi đem ngươi ra làm bóng để đá,ta sẽ mang ngươi lột da đi bọc yên ngựa a"