Giới thiệu

Tác giả: Bạc Mộ Bạch Luân.

Thể loại: Đam mỹ hiện đại, một chút huyền huyễn, HE.